De accutraining

De accu

Een accu bestaat uit meerdere cellen. De fysieke eigenschappen van de afzonderlijke cellen zijn voordat ze gebruikt worden verschillend. De prestatieopbouw van een accu is pas optimaal als deze eigenschappen zoveel mogelijk gelijk zijn. Daarom moeten de cellen eerst op elkaar gaan lijken. Dit gelijkingsproces kan door de gebruiker beinvloedt worden door het juiste opladen van de accu.
Nadat de cellen zoveel mogelijk op elkaar lijken, volstaat regelmatig volledig opladen om een zo lang mogelijke levensduur van de accu te bereiken.

De training begint na het uitpakken

Een accu bereikt de maximale prestatie niet na de eerste oplading. Als men een nieuwe accu direct gaat gebruiken.is het maar de vraag of de maximale prestatie bereikt wordt of dat de capaciteit vroegtijdig verzwakt.
Door een juiste “accutraining” na het uitpakken wordt de maximale prestatie en levensduur bereikt.
Een Li-ionen accu moet meerdere malen volledig geladen worden.
Minstens 10 volledige accu-opladingen zijn benodigd om het maximale uit de accu te halen. Deze “begintraining” bepaalt of een accu 200x of 3000x tevredenstellende opladingen heeft.

De accutraining in het dagelijks gebruik

Hetzelfde als dat bij sporters de prestaties zonder training verminderen, verliest ook een accu aan kracht als hij niet regelmatig getraint wordt.
Dit houdt dus in dat de accu niet onnodig tussentijds opgeladen dient te worden of voortdurend in een acculader blijft staan.
De maximale prestatie wordt bereikt indien de accu pas weer volledig opgeladen wordt als hij leeg is.

Het optimale laden van de accu

Laad de batterijen de eerste keer volledig onafgebroken op, dit kan tot maximaal 12 uur duren!
Accu’s worden nl. meestal niet volledig opgeladen door de fabriek geleverd.
* Zorg dat de batterij ook minstens de eerste 10x altijd volledig onafgebroken wordt opgeladen.
Niet halverwege het laadproces uit de lader nemen, dit is zeer nadelig voor de batterij. Voor de levensduur van de batterij is het bovendien van belang dat de batterij eerst geheel opgebruikt moet zijn alvorens weer op te laden.
De eerste keer, of na langdurige rust kan het voorkomen dat de batterij niet volledig geladen wordt en haar capaciteit niet haalt. Door de batterij dan volledig te ontladen en weer op te laden wordt de capaciteitsopname weer bevorderd (eventueel een paar keer doen).
Niet bij kou (onder de 0 graden Celsius) batterijen laden.
Eenmaal geladen zijn ze overigens bij kou wel goed te gebruiken.
Laad de accu pas op als hij (bijna) leeg is.

Deze manier van laden zorgt ervoor dat de capaciteit van de batterijen tot in lengte van dagen maximaal benut wordt.